73 rocznica Ludobójstwa Polaków na Wołyniu. Nawet niebo zapłakało.

fot. Zbigniew Dąbrowski

Uroczystości związane z 73 rocznicą krwawej niedzieli zostały w tym roku podzielone na dwie części. Najpierw o godz. 18:00 odbyła się Msza Święta w Kościele pw. św. Antoniego Padewskiego, a następnie o godz. 19:00 na skwerze im. L. Kaczyńskiego odbyła się część artystyczna.

Na wstępie, przemówienie wygłosił Prezes Bojarski, który zaznaczył, że w trakcie "krwawej niedzieli" będącej kulminacyjnym punktem akcji ludobójczej - "Atakowano przede wszystkim kościoły i kaplice rzymskokatolickie, wyrzynając w barbarzyński sposób bezbronnych ludzi, tak świeckich, jak i duchownych. Mordy te, kierowane odgórnie przez komendanta UPA Romana Szuchewycza ps. "Taras Czuprynka" (dziś niestety, bohatera narodowego Ukrainy), swym zasięgiem objęły także Małopolskę Wschodnią i Lubelszczyznę oraz część Polesia." Następie wyrecytowano wiersz, który kolejno był recytowany przez: Zbigniewa Dąbrowskiego, Łukasza Zdunka, Andrzeja Bojarskiego oraz gościa, który przybył na uroczystości z Pułtuska.

Niestety, z powodu ulewy, część artystyczną nieznacznie skrócono.

fot. Zbigniew Dąbrowski

W uroczystościach udział wzięli: weteran walk o niepodległą Polskę - kpt. Franciszek Chrostowski ps."Mały" - żołnierz Armii Krajowej, Prezes Ostrołęckiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, delegacja Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojny z Markiem Dziemieszkiewiczem, bratankiem słynnego "Roja" na czele, Zbigniew Gołąbek - Prezes Stowarzyszenia Historii Ziemi Ostrołęckiej im. kpt. Aleksandra Bednarczyka "Adama", Dariusz Syrnicki - Sekretarz Zarządu Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych - Okręg Łomżyński, Michał Skowroński - Radny Miasta Ostrołęki oraz mieszkańcy miasta Ostrołęki. Wystawiono poczet sztandarowy Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych - Okręg Łomża.

fot. Zbigniew Dąbrowski

Zdjęcia: Zbigniew Dąbrowski.
Tekst ze strony: https://www.fb.com/NarodowaOstrolekaRN/